مجموعه ظروف دارو با جمع آوری اطلاعات تخصصی جهت تامین ظروف دارویی و پاسخ به نیاز مراکز معتبری از جمله داروسازی های طب سنتی ، دامی ، داروخانه ها و مراکز ترک اعتیاد و ... تشکیل شده است .

ظروف دارو با انتخاب بهترین پرسنل و بهترین کیفیت و توضیع و خدمات حرفه ای سعی در ارائه بهترین ها به مشتریان محترم را دارد . همچنین از پیشنهادهای حرفه ای و سازنده استقبال کرده و قطعا بهترین شدن در بازار داخلی و خارجی با همکاری مصرف کنندگان و مشتریان محترم امکان پذیر می باشد .


هدف ظروف دارو

تهیه ، توزیع ، بازاریابی ، بازارسازی انواع ظروف دارویی بهداشتی آرایشی و بهبود کیفیت