انواع قوطی کرم />

2017/07/02 12:55:31

انواع قوطی کرم

انواع قوطی های کرم و قوطی های داروهای ترکیبی در طرح ها و اندازه های مختلف و ساخته شده از انواع مواد کریستال شفاف ورنگی درجه یک.
سایز قوطی کرم ها از 15 گرمی الی 120 گرمی می باشد.