ساخت انواع دستگاه دربند />

ساخت انواع دستگاه های دربند شیشه پنی سیلین ، درب فلزی شربتی 28 و 32 و تشتک فلزی نوشابه دستی و نیمه اتوماتیک برای کاربرد های مختلف دارویی ، صنعتی و غذایی

دستگاه دربند ادکلن

دستگاه

دستگاه