• شیشه 18 قطره - 272 عدد

دسته بندی کالا :

شیشه 18 قطره - 272 عدد

موجودی:
عدم موجودی در انبار
کد محصول:
1112005

قـیمـت هــر عــدد :  735 تومان

تعداد بسته جزئی : 272 عدد

تعـداد بستـه کلـی : 35904 عدد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ارتـفــــــاع حــــــدودا : 6.5

قــــطــــــر حــــــــدودا : 2.8

وزن محصول حـدودا :  31.82

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شیشه بدون درب برای کسانی گذاشته شده که درب مخصوص احتیاج دارند و محصول مورد نظر را بدون درب درخواست می کنند.