• شیشه 30 قطره - 203 عدد

دسته بندی کالا :

شیشه 30 قطره - 203 عدد

موجودی:
عدم موجودی در انبار
کد محصول:
1112009

قـیمـت هــر عــدد :  830 تومان

تعداد بسته جزئی : 203 عدد

تعـداد بستـه کلـی : 26796 عدد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ارتـفــــــاع حــــــدودا : 7.9

قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.3

وزن محصول حـدودا :  44.57

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شیشه بدون درب برای کسانی گذاشته شده که درب مخصوص احتیاج دارند و محصول مورد نظر را بدون درب درخواست می کنند.