Menu
Your Cart

بطر ویال پلاستیکی

ظرف ویال 6 سی سی استوانه شرکتی - 2000 عدد ظرف ویال 6 سی سی استوانه شرکتی - 2000 عدد
ناموجود
این محصول طبق سفارش تولید می شود، زمان تولید 7 روز کاری می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  0 تومانتعداد بسته جزئی : 2000 عددتعـداد بستـه کلـی : 0 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 4.3قــــطــــــر حــــــــدودا :  1.9وزن محصول حـدودا :&n..
0 تومان
ظرف ویال 14 سی سی استوانه شرکتی - 2000 عدد ظرف ویال 14 سی سی استوانه شرکتی - 2000 عدد
ناموجود
این محصول طبق سفارش تولید می شود، زمان تولید 7 روز کاری می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  0 تومانتعداد بسته جزئی : 2000 عددتعـداد بستـه کلـی : 0 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 6.1قــــطــــــر حــــــــدودا : 2.9وزن محصول حـدودا : 6.95..
0 تومان
ظرف ویال 30 سی سی استوانه شرکتی - 2000 عدد ظرف ویال 30 سی سی استوانه شرکتی - 2000 عدد
ناموجود
این محصول طبق سفارش تولید می شود، زمان تولید 7 روز کاری می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  0 تومانتعداد بسته جزئی : 2000 عددتعـداد بستـه کلـی : 0 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 6.3قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.4وزن محصول حـدودا :  7..
0 تومان
ظرف ویال 60 سی سی استوانه شرکتی - 1500 عدد ظرف ویال 60 سی سی استوانه شرکتی - 1500 عدد
ناموجود
این محصول طبق سفارش تولید می شود، زمان تولید 7 روز کاری می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  0 تومانتعداد بسته جزئی : 1500 عددتعـداد بستـه کلـی : 0 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 8.6قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.8وزن محصول حـدودا :  1..
0 تومان
ظرف ویال 70 سی سی چهارگوش شرکتی - 2000 عدد ظرف ویال 70 سی سی چهارگوش شرکتی - 2000 عدد
ناموجود
این محصول طبق سفارش تولید می شود، زمان تولید 7 روز کاری می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  0 تومانتعداد بسته جزئی : 2000 عددتعـداد بستـه کلـی : 0 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 7.5قــــطــــــر حــــــــدودا : 4.1وزن محصول حـدودا : 15.35..
0 تومان
ظرف ویال 100 سی سی چهارگوش شرکتی - 2000 عدد ظرف ویال 100 سی سی چهارگوش شرکتی - 2000 عدد
ناموجود
این محصول طبق سفارش تولید می شود، زمان تولید 7 روز کاری می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  0 تومانتعداد بسته جزئی : 2000 عددتعـداد بستـه کلـی : 0 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 9.7قــــطــــــر حــــــــدودا : 4.2وزن محصول حـدودا :  1..
0 تومان
ظرف ویال 135 سی سی چهارگوش شرکتی - 1000 عدد ظرف ویال 135 سی سی چهارگوش شرکتی - 1000 عدد
ناموجود
این محصول طبق سفارش تولید می شود، زمان تولید 7 روز کاری می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  0 تومانتعداد بسته جزئی : 1000 عددتعـداد بستـه کلـی : 0 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 10.6قــــطــــــر حــــــــدودا :  4.3وزن محصول حـدودا :&..
0 تومان
ظرف ویال 1000 سی سی چهارگوش شرکتی - 500 عدد ظرف ویال 1000 سی سی چهارگوش شرکتی - 500 عدد
ناموجود
این محصول طبق سفارش تولید می شود، زمان تولید 7 روز کاری می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  0 تومانتعداد بسته جزئی : 500 عددتعـداد بستـه کلـی : 0 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 21قــــطــــــر حــــــــدودا : 8وزن محصول حـدودا :  91.06..
0 تومان
ظرف ویال 500 سی سی استوانه شرکتی - 500 عدد ظرف ویال 500 سی سی استوانه شرکتی - 500 عدد
ناموجود
این محصول طبق سفارش تولید می شود، زمان تولید 7 روز کاری می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  0 تومانتعداد بسته جزئی : 500 عددتعـداد بستـه کلـی : 0 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 13.7قــــطــــــر حــــــــدودا : 9.1وزن محصول حـدودا : 53..
0 تومان
ظرف ویال 1000 سی سی استوانه شرکتی - 500 عدد ظرف ویال 1000 سی سی استوانه شرکتی - 500 عدد
ناموجود
این محصول طبق سفارش تولید می شود، زمان تولید 7 روز کاری می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  0 تومانتعداد بسته جزئی : 500 عددتعـداد بستـه کلـی : 0 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 22.5قــــطــــــر حــــــــدودا : 9.1وزن محصول حـدودا : 94.21..
0 تومان
نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)