Menu
Your Cart

ظروف مراکز ترک اعتیاد

قـیمـت هــر عــدد :  740 تومان تعداد بسته جزئی : 200 عدد تعـداد بستـه کلـی : 2000 عدد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ارتـفــــــاع حــــــدودا : 8 قــــطــــــر حــــــــدودا : 2.9 وزن محصول حـدودا : 6.46 ..
148,000 تومان
قـیمـت هــر عــدد :  740 تومانتعداد بسته جزئی : 200 عددتعـداد بستـه کلـی : 1200  عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 8قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.6وزن محصول حـدودا : 6.57 ..
148,000 تومان
قـیمـت هــر عــدد :  740 تومانتعداد بسته جزئی : 200 عددتعـداد بستـه کلـی : 1000  عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 8.4قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.9وزن محصول حـدودا : 6.72 ..
148,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 و درب پلمپ دار می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  2350 تومانتعداد بسته جزئی : 530 عددتعـداد بستـه کلـی : 0 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 9.3قــــطــــــر حــــــــدودا : 4وزن محصول حـدودا :  16.33..
1,245,500 تومان
سایز دهانه ظرف 28 و درب فاقد پلمپ می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  2450 تومانتعداد بسته جزئی : 530 عددتعـداد بستـه کلـی : 0 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 9.8قــــطــــــر حــــــــدودا : 4وزن محصول حـدودا :  20.27..
1,298,500 تومان
قـیمـت هــر عــدد :  850 تومانتعداد بسته جزئی : 200 عددتعـداد بستـه کلـی : 1000  عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 9.4قــــطــــــر حــــــــدودا :  4وزن محصول حـدودا : 8.61..
170,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 و درب پلمپ دار می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  3200 تومانتعداد بسته جزئی : 270 عددتعـداد بستـه کلـی : 0 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 11.6قــــطــــــر حــــــــدودا : 5وزن محصول حـدودا :  21.06..
864,000 تومان
قـیمـت هــر عــدد :  1120 تومانتعداد بسته جزئی : 100 عددتعـداد بستـه کلـی : 500 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 10.8قــــطــــــر حــــــــدودا : 4.3وزن محصول حـدودا : 12.98..
112,000 تومان
قـیمـت هــر عــدد :  1340 تومانتعداد بسته جزئی : 100 عددتعـداد بستـه کلـی : 400  عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 13.5قــــطــــــر حــــــــدودا : 5.6وزن محصول حـدودا : 18.23..
134,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 و درب فاقد پلمپ می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  3300 تومانتعداد بسته جزئی : 270 عددتعـداد بستـه کلـی : 0 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 12.1قــــطــــــر حــــــــدودا : 5وزن محصول حـدودا :  24.65..
891,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 و درب پلمپ دار می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  3250 تومانتعداد بسته جزئی : 180 عددتعـداد بستـه کلـی : 0 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 14.1قــــطــــــر حــــــــدودا : 5.3وزن محصول حـدودا : 32.72..
585,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 و درب فاقد پلمپ می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  3350 تومانتعداد بسته جزئی : 180 عددتعـداد بستـه کلـی : 0 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 14.7قــــطــــــر حــــــــدودا : 5.3وزن محصول حـدودا :  36.84..
603,000 تومان
نمایش 1 تا 12 از 35 (3 صفحه)