Menu
Your Cart

پت پلاستیکی شربتی سایز دهانه 18

لینک ویدیو ازمحصول در پیج اینستاگرامسایز دهانه پت پلاستیکی 10 استوانه  18  می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  900 تومانتعداد بسته جزئی : 200 عددتعـداد بستـه کلـی : 2000 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مشخصات بطری پلاستیکی 10 استوانه ارتـفــــــاع حـــــ..
180,000 تومان
لینک ویدیو ازمحصول در پیج اینستاگرامسایز دهانه پت پلاستیکی 10 استوانه 18 و درب فاقد پلمپ می باشد و رنگ درب به صورت رندوم ارسال می شود.قـیمـت هــر عــدد :  1040 تومانتعداد بسته جزئی : 200 عددتعـداد بستـه کلـی : 2000 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مشخصات بطری پلا..
208,000 تومان
پت پلاستیکی 10 سی سی استوانه شفاف با درب قطره نازل دار - 200 عدد پت پلاستیکی 10 سی سی استوانه شفاف با درب قطره نازل دار - 200 عدد
ناموجود
سایز دهانه پت پلاستیکی 10 استوانه شفاف 18 می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  0 تومانتعداد بسته جزئی : 200 عددتعـداد بستـه کلـی : 2000 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مشخصات بطری پلاستیکی 10 استوانه ارتـفــــــاع حــــــدودا : 5.8قــــطــــــر حــــــــدودا :..
0 تومان
لینک ویدیو ازمحصول در پیج اینستاگرامسایز دهانه پت پلاستیکی 10 استوانه شفاف 18 و درب فیلیپ تاپ فاقد پلمپ می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  1170 تومانتعداد بسته جزئی : 200 عددتعـداد بستـه کلـی : 2000 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مشخصات بطری پلاستیکی 10 استوانه ..
234,000 تومان
لینک ویدیو ازمحصول در پیج اینستاگرامسایز دهانه پت پلاستیکی 10 سی سی استوانه 18 می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  960 تومانتعداد بسته جزئی : 200 عددتعـداد بستـه کلـی : 2000 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مشخصات بطری پلاستیکی 10 استوانه ارتـفــــــاع حــــــ..
192,000 تومان
سایز دهانه پت پلاستیکی 10 سی سی استوانه 18 و درب فاقد پلمپ می باشد و رنگ درب به صورت رندوم ارسال می شود.قـیمـت هــر عــدد :  1100 تومانتعداد بسته جزئی : 200 عددتعـداد بستـه کلـی : 2000 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مشخصات بطری پلاستیکی 10 استوانه ارت..
220,000 تومان
پت پلاستیکی 10 سی سی استوانه قهوه ای با درب قطره نازل دار - 200 عدد پت پلاستیکی 10 سی سی استوانه قهوه ای با درب قطره نازل دار - 200 عدد
ناموجود
سایز دهانه پت پلاستیکی 10 سی سی استوانه 18 می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  0 تومانتعداد بسته جزئی : 200 عددتعـداد بستـه کلـی : 2000 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مشخصات بطری پلاستیکی 10 استوانه ارتـفــــــاع حــــــدودا : 5.8قــــطــــــر حــــــــدودا ..
0 تومان
سایز دهانه پت پلاستیکی 10 سی سی استوانه 18 و درب فاقد پلمپ می باشد و رنگ درب به صورت رندوم ارسال می شود.قـیمـت هــر عــدد :  1230 تومانتعداد بسته جزئی : 200 عددتعـداد بستـه کلـی : 2000 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مشخصات بطری پلاستیکی 10 استوانه ارت..
246,000 تومان
سایز دهانه ظرف 18 می باشدقـیمـت هــر عــدد :  900 تومانتعداد بسته جزئی : 200 عددتعـداد بستـه کلـی : 0 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 6.4قــــطــــــر حــــــــدودا : 2.6وزن محصول حـدودا : 6.06..
180,000 تومان
سایز دهانه ظرف 18 و درب فاقد پلمپ می باشد و رنگ درب به صورت رندوم ارسال می شود.قـیمـت هــر عــدد :  1040 تومانتعداد بسته جزئی : 200 عددتعـداد بستـه کلـی : 0 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 6.6قــــطــــــر حــــــــدودا : 2.6وزن محصول..
208,000 تومان
سایز دهانه ظرف 18 و درب فاقد پلمپ می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  2750  تومانتعداد بسته جزئی : 200 عددتعـداد بستـه کلـی : 0 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 8.7قــــطــــــر حــــــــدودا : 2.6وزن محصول حـدودا : 11.31..
550,000 تومان
سایز دهانه ظرف 18 و درب پلمپ دار قطره چکان می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  1200 تومانتعداد بسته جزئی : 200 عددتعـداد بستـه کلـی : 0 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 6.7قــــطــــــر حــــــــدودا : 2.6وزن محصول حـدودا : 8.34..
240,000 تومان
نمایش 1 تا 12 از 54 (5 صفحه)