Menu
Your Cart

پت پلاستیکی شربتی سایز دهانه 28

سایز دهانه ظرف 28 می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  1050 تومانتعداد بسته جزئی : 100 عددتعـداد بستـه کلـی : 1500 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 8.2قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.3وزن محصول حـدودا : 12.01حداکثر میزان آب در ظرف : ..
105,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 و درب فاقد پلمپ می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  1450 تومانتعداد بسته جزئی : 100 عددتعـداد بستـه کلـی : 1500 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 9.5قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.3وزن محصول حـدودا : 16.56حداکثر میزان آب در ..
145,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 و درب فاقد پلمپ می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  1800 تومانتعداد بسته جزئی : 100 عددتعـداد بستـه کلـی : 1500 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 9قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.3وزن محصول حـدودا : 19.01حداکثر میزان آب در ظر..
180,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 و درب پلمپ دار می باشد و رنگ درب به صورت رندوم ارسال می شود.قـیمـت هــر عــدد :  1270 تومانتعداد بسته جزئی : 100 عددتعـداد بستـه کلـی : 1500  عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 8.4قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.3و..
127,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  1510 تومانتعداد بسته جزئی : 100 عددتعـداد بستـه کلـی : 1500 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 8.2قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.3وزن محصول حـدودا : 12.01حداکثر میزان آب در ظرف : ..
151,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  1150 تومانتعداد بسته جزئی : 100 عددتعـداد بستـه کلـی : 1500 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 8.2قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.3وزن محصول حـدودا : 11.97حداکثر میزان آب در ظرف : 40 سی..
115,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 و درب فاقد پلمپ می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  1550 تومانتعداد بسته جزئی : 100 عددتعـداد بستـه کلـی : 1500 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 9.5قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.3وزن محصول حـدودا : 16.52حداکثر میزان آب در ..
155,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 و درب فاقد پلمپ می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  1900 تومانتعداد بسته جزئی : 100 عددتعـداد بستـه کلـی : 1500 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 8.2قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.3وزن محصول حـدودا : 19.04حداکثر میزان آب در ..
190,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 و درب پلمپ دار می باشد و رنگ درب به صورت رندوم ارسال می شود.قـیمـت هــر عــدد :  1370 تومانتعداد بسته جزئی : 100 عددتعـداد بستـه کلـی : 1500 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 8.4قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.3وز..
137,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  1610 تومانتعداد بسته جزئی : 100 عددتعـداد بستـه کلـی : 1500 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 8.2قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.3وزن محصول حـدودا : 11.97حداکثر میزان آب در ظرف : 40 سی..
161,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 می باشد.قـیمـت هــر عــدد :  1050 تومانتعداد بسته جزئی : 100 عددتعـداد بستـه کلـی : 1500 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 7.6قــــطــــــر حــــــــدودا : 2.8وزن محصول حـدودا : 12.05حداکثر میزان آب در ظرف : 30 سی..
105,000 تومان
سایز دهانه ظرف 28 و درب فاقد پلمپ می باشد.قـیمـت هــر عــدد : 1450 تومانتعداد بسته جزئی : 100 عددتعـداد بستـه کلـی : 1500 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا : 8.9قــــطــــــر حــــــــدودا : 2.8وزن محصول حـدودا : 16.57حداکثر میزان آب در ظرف : ..
145,000 تومان
نمایش 1 تا 12 از 143 (12 صفحه)