Menu
Your Cart

تیوپ لمینت

داخل تیوپ آلومینیوم ندارد.بعد از پرکردن ، انتهای تیوپ را با دستگاه پرس یا گاها برای تعداد کم با اتوی مو می توان پرس کرد.قـیمـت هــر عــدد :  3750  تومانتعداد بسته جزئی : 334 عددتعـداد بستـه کلـی : 0 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا ..
1,252,500 تومان
داخل تیوپ آلومینیوم ندارد.بعد از پرکردن ، انتهای تیوپ را با دستگاه پرس یا گاها برای تعداد کم با اتوی مو می توان پرس کرد.قـیمـت هــر عــدد :  4000  تومانتعداد بسته جزئی : 261 عددتعـداد بستـه کلـی : 0 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا ..
1,044,000 تومان
داخل تیوپ آلومینیوم ندارد.بعد از پرکردن ، انتهای تیوپ را با دستگاه پرس یا گاها برای تعداد کم با اتوی مو می توان پرس کرد.قـیمـت هــر عــدد :  4300  تومانتعداد بسته جزئی : 215 عددتعـداد بستـه کلـی : 0 عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ارتـفــــــاع حــــــدودا ..
924,500 تومان
نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)