• شیشه 100 قهوه ای شربتی خط دار - 72 عدد

دسته بندی کالا :

شیشه شربتی

شیشه 100 قهوه ای شربتی خط دار - 72 عدد

موجودی:
عدم موجودی در انبار
کد محصول:
1111025

قـیمـت هــر عــدد :  1100 تومان

تعداد بسته جزئی : 72 عدد

تعـداد بستـه کلـی : 0  عدد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ارتـفــــــاع حــــــدودا : 10.5

قــــطــــــر حــــــــدودا : 4.7

وزن محصول حـدودا : 79.21

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شیشه بدون درب برای کسانی گذاشته شده که درب مخصوص احتیاج دارند و محصول مورد نظر را بدون درب درخواست می کنند.