• شیشه 50 پنی سیلین شفاف با واشر - 122 عدد

دسته بندی کالا :

شیشه 50 پنی سیلین شفاف با واشر - 122 عدد

موجودی:
عدم موجودی در انبار
کد محصول:
1113027

قـیمـت هــر عــدد :  660 تومان

تعداد بسته جزئی : 122 عدد

تعـداد بستـه کلـی : 16104 عدد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ارتـفــــــاع حــــــدودا : 7.9

قــــطــــــر حــــــــدودا : 4.2

وزن محصول حـدودا :  52.52