• شیشه 3 میل شفاف با رابر - 300 عدد

دسته بندی کالا :

شیشه 3 میل شفاف با رابر - 300 عدد

موجودی:
در انبار
کد محصول:
1115012

قـیمـت هــر عــدد :  0 تومان

تعداد بسته جزئی : 0 عدد

تعـداد بستـه کلـی : 0 عدد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ارتـفــــــاع حــــــدودا : 0

قــــطــــــر حــــــــدودا : 0

وزن محصول حـدودا : 0