Menu
Your Cart

ظرف کرم 5 چهارگوش کریستال - 200 عدد

ظرف کرم 5 چهارگوش کریستال - 200 عدد
ظرف کرم 5 چهارگوش کریستال - 200 عدد
ظرف کرم 5 چهارگوش کریستال - 200 عدد
ظرف کرم 5 چهارگوش کریستال - 200 عدد
ظرف کرم 5 چهارگوش کریستال - 200 عدد
ظرف کرم 5 چهارگوش کریستال - 200 عدد
ظرف کرم 5 چهارگوش کریستال - 200 عدد
ظرف کرم 5 چهارگوش کریستال - 200 عدد
ظرف کرم 5 چهارگوش کریستال - 200 عدد
190,000 تومان
  • وضعیت محصول: موجود
  • کد کالا: 1412001
تعداد بازدید شده : 4433

گزینه های در دسترس

لینک ویدیو ازمحصول در پیج اینستاگرام

قـیمـت هــر عــدد :  950 تومان

تعداد بسته جزئی : 200 عدد

تعـداد بستـه کلـی : 5000  عدد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ارتـفــــــاع حــــــدودا : 2.1

قــــطــــــر حــــــــدودا : 2.8

وزن محصول حـدودا :  6.18

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مقدار ژل کتیرا در ظرف : 5 گرم

مقدار آرد گندم در ظرف : 4 گرم