Menu
Your Cart

ظرف کرم 5 گرد کریستال - 200 عدد

ظرف کرم 5 گرد کریستال - 200 عدد
ظرف کرم 5 گرد کریستال - 200 عدد
ظرف کرم 5 گرد کریستال - 200 عدد
ظرف کرم 5 گرد کریستال - 200 عدد
ظرف کرم 5 گرد کریستال - 200 عدد
ظرف کرم 5 گرد کریستال - 200 عدد
ظرف کرم 5 گرد کریستال - 200 عدد
195,000 تومان
  • وضعیت محصول: موجود
  • کد کالا: 1412002
تعداد بازدید شده : 7434

گزینه های در دسترس

لینک ویدیو ازمحصول در پیج اینستاگرام

قـیمـت هــر عــدد :  975 تومان

تعداد بسته جزئی : 200 عدد

تعـداد بستـه کلـی : 2000  عدد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ارتـفــــــاع حــــــدودا : 1.8

قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.1

وزن محصول حـدودا :  5.45

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مقدار ژل کتیرا در ظرف : 5 گرم

مقدار آرد گندم در ظرف : 4 گرم