Menu
Your Cart

ظرف کرم 10 چهارگوش کریستال - 200 عدد

ظرف کرم 10 چهارگوش کریستال - 200 عدد
ظرف کرم 10 چهارگوش کریستال - 200 عدد
ظرف کرم 10 چهارگوش کریستال - 200 عدد
ظرف کرم 10 چهارگوش کریستال - 200 عدد
ظرف کرم 10 چهارگوش کریستال - 200 عدد
ظرف کرم 10 چهارگوش کریستال - 200 عدد
ظرف کرم 10 چهارگوش کریستال - 200 عدد
270,000 تومان
  • وضعیت محصول: موجود
  • کد کالا: 1412003
تعداد بازدید شده : 4147

گزینه های در دسترس

لینک ویدیو ازمحصول در پیج اینستاگرام

قـیمـت هــر عــدد :  1350 تومان

تعداد بسته جزئی : 200 عدد

تعـداد بستـه کلـی : 2500  عدد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ارتـفــــــاع حــــــدودا : 3.3

قــــطــــــر حــــــــدودا : 2.8

وزن محصول حـدودا : 10.73

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مقدار ژل مو کتیرا در ظرف : 9 گرم

مقدار آرد گندم در ظرف : 6 گرم