Menu
Your Cart

ظرف کرم 10 گرد ایستاده کریستال - 200 عدد

ظرف کرم 10 گرد ایستاده کریستال - 200 عدد
ظرف کرم 10 گرد ایستاده کریستال - 200 عدد
ظرف کرم 10 گرد ایستاده کریستال - 200 عدد
ظرف کرم 10 گرد ایستاده کریستال - 200 عدد
ظرف کرم 10 گرد ایستاده کریستال - 200 عدد
ظرف کرم 10 گرد ایستاده کریستال - 200 عدد
ظرف کرم 10 گرد ایستاده کریستال - 200 عدد
220,000 تومان
  • وضعیت محصول: موجود
  • کد کالا: 1412004
تعداد بازدید شده : 3442

گزینه های در دسترس

لینک ویدیو ازمحصول در پیج اینستاگرام

قـیمـت هــر عــدد :  1100 تومان

تعداد بسته جزئی : 200 عدد

تعـداد بستـه کلـی : 1200  عدد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ارتـفــــــاع حــــــدودا : 2.7

قــــطــــــر حــــــــدودا : 3.3

وزن محصول حـدودا : 7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مقدار ژل مو کتیرا در ظرف : 12 گرم

مقدار آرد گندم در ظرف : 10 گرم