Menu
Your Cart

ظرف کرم 100 گرم درپیچ - 100 عدد

ظرف کرم 100 گرم درپیچ - 100 عدد
ظرف کرم 100 گرم درپیچ - 100 عدد
ظرف کرم 100 گرم درپیچ - 100 عدد
ظرف کرم 100 گرم درپیچ - 100 عدد
ظرف کرم 100 گرم درپیچ - 100 عدد
ظرف کرم 100 گرم درپیچ - 100 عدد
ظرف کرم 100 گرم درپیچ - 100 عدد
146,000 تومان
  • وضعیت محصول: موجود
  • کد کالا: 1412021
تعداد بازدید شده : 2661

   ارسال رنگ محصول به صورت رندوم می باشد    

لینک ویدیو ازمحصول در پیج اینستاگرام

قـیمـت هــر عــدد :  1460 تومان

تعداد بسته جزئی : 100 عدد

تعـداد بستـه کلـی : 600  عدد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ارتـفــــــاع حــــــدودا : 6.1

قــــطــــــر حــــــــدودا : 6

وزن محصول حـدودا :  16.17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

واحد اندازه گیری حجم داخلی قوطی کرم برحسب وازلین می باشد.