ظروف پت پلاستیکی

نمایش 1–20 از 31 نتیجه

بطری پت 65 سی سی شرکتی – (530 عددی)

۱,۷۳۳,۱۰۰ تومان۱,۷۴۳,۷۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

بطری پت 125 سی سی شرکتی – (270 عددی)

۱,۰۲۳,۳۰۰ تومان۱,۰۴۴,۹۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

بطری پت 250 سی سی شرکتی – (240 عددی)

۷۳۰,۵۰۰ تومان۱,۱۷۳,۶۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

بطری پت 40 سی سی گرد – (100 عددی)

۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۹۹,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

بطری پت 40 سی سی چهارگوش – (100 عددی)

۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۹۹,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

بطری پت 60 سی سی گرد – (100 عددی)

۱۹۰,۰۰۰ تومان۲۱۹,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

بطری پت 60 سی سی کتابی – (100 عددی)

۱۹۰,۰۰۰ تومان۲۱۹,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

بطری پت 100 سی سی گرد – (100 عددی)

۲۵۷,۰۰۰ تومان۲۶۷,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

بطری پت 120 سی سی گرد – (100 عددی)

۲۵۷,۰۰۰ تومان۲۸۷,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

بطری پت 120 سی سی کتابی – (100 عددی)

۲۵۷,۰۰۰ تومان۲۸۷,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

بطری پت 200 سی سی گرد – (100 عددی)

۳۷۷,۰۰۰ تومان۳۹۰,۰۰۰ تومان

بطری پت 250 سی سی گرد – (270 عددی)

۹۶۹,۳۰۰ تومان۱,۰۲۳,۳۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

بطری پت 250 سی سی کتابی – (300 عددی)

۱,۰۷۷,۰۰۰ تومان۱,۱۳۷,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ظروف پت پلاستیکی دارویی