• شیشه 15 ویال شفاف با رابر - 228 عدد

دسته بندی کالا :

شیشه 15 ویال شفاف با رابر - 228 عدد

موجودی:
عدم موجودی در انبار
کد محصول:
1114009

قـیمـت هــر عــدد :  1900 تومان

تعداد بسته جزئی : 228 عدد

تعـداد بستـه کلـی : 0 عدد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ارتـفــــــاع حــــــدودا : 6.4

قــــطــــــر حــــــــدودا : 2.4

وزن محصول حـدودا :  15.25