• پوکه کپسول نارنجی سایز 500 بلند - 1000 عدد

دسته بندی کالا :

پوکه کپسول نارنجی سایز 500 بلند - 1000 عدد

موجودی:
در انبار
کد محصول:
20011

سایز پوکه کپسول صفرE می باشد

قـیمـت هــر عــدد :  تومان

تعداد بسته جزئی : 1000 عدد

تعـداد بستـه کلـی : 0 عدد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ارتـفــــــاع حــــــدودا : 0

قــــطــــــر حــــــــدودا : 0

وزن محصول حـدودا :  0