• شیشه 125 قهوه ای شربتی خط دار با درب فلزی - 81 عدد

دسته بندی کالا :

شیشه های دارویی

شیشه 125 قهوه ای شربتی خط دار با درب فلزی - 81 عدد

موجودی:
عدم موجودی در انبار
کد محصول:
1111034

قـیمـت هــر عــدد :  1010 تومان

تعداد بسته جزئی : 81 عدد

تعـداد بستـه کلـی : 0  عدد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ارتـفــــــاع حــــــدودا : 12

قــــطــــــر حــــــــدودا : 4.8

وزن محصول حـدودا : 100.98

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

درب فلزی : این درب رزوه دار می باشد و به راحتی با دست روی شیشه بسته می شود. برای پلمپ کردن زیر درب احتیاج به دستگاه پلمپ درب می باشد.

لینک دستگاه رزوه و پلمپ درب فلزی سایز 28