دستگاه پلمپ درب شیشه />

2019/09/24

مجموعه ظروف دارو برای رفاه کار مشتریان محترم اقدام به ساخت تعدادی دستگاه دربند شیشه کرده است.

دستگاه رزوه و پلمپ درب فلزی: این دستگاه درب فلزی را روی شیشه رزوه و زیر درب فلزی را پلمپ می کند.

دستگاه تشتک زن نوشابه: این دستگاه تشتک فلزی نوشابه را روی شیشه پلمپ می کند که هم تشتک شیشه را آببند و هم گازبند می کند. تشتک فلزی تک سایز و استاندارد می باشد.

دستگاه دربند ادکلن: این دستگاه سه سایز 16، 18، 20 را بدون تعویض هیچگونه قطعی ای پلمپ می کند.

دستگاه سیل زن: این دستگاه برای پلمپ درب پنی سیلین سایز 13 و 20 استفاده می شود. دستگاه سیل زن تفاوت خوبی هم از لحاظ قیمتی و هم از لحاظ کیفیت نسبت به دستگاه های چینی دارد. دستگاه سیل زن هم سیل ساده و هم سیل فیلیپ آف را پلمپ می کند که این یکی از مزیت های دستگاه های سیل زن نسبت به دستگاه های خارجی می باشد.

دستگاه دربند ایزی اپن: این دستگاه درب ایزی اپن را روی ظروف پت کاملا آببند و گازبند می کند.