ظروف پلمپ دار />

ظروف پلمپ دار در سایزهای مختلفی برای بسته بندی پودر تولید می شوند. ظروف پلمپ دار از سایز 10 گرم تا سایز یک کیلویی در این مجموعه موجود می باشد.

ظروف پلمپ دار برای بسته بندی انواع پودر و قرص و کپسول بسیار مناسب است. این ظروف به خاطر درب پلمپی که دارند برای مصرف کننده اطمینان خرید

حاصل و از ریختن محتویات داخل قوطی جلوگیری می کنند و به این دلیل برای بسته بندی انواع محصولات پودری بسیار مناسب هستند.

از قوطی های پلمپ دار برای بسته بندی موارد دیگری مانند عسل و مکمل های دارویی بدنسازی نیز استفاده می شود.