ظروف جار و چایلد پروف />

2019/09/24

ظروف جار: ظروف جار در چند سایز و به رنگ های قهوه ای و شفاف تولید می شوند. ظروف جار در شرکت های داروسازی، مراکز ترک اعتیاد و عطاری ها برای بسته بندی انواع قرص و کپسول مورد استفاده قرار می گیرد.

ظروف چایلد پروف: ظروف چایلد پروف از جنس پلی اتیلن و درب این ظروف دارای قفل کودک می باشد و به همین دلیل به ظروف چایلد پروف معروفند. ظروف چایلد پروف در شرکت های داروسازی، عطاری ها و دیگر مراکز برای بسته بندی قرص و کپسول استفاده می شوند.